Hiriak martxan: jarduera fisikoa eta toki garapena

2023ko azaroaren 16an | Eibar

Egunak
Orduak
Minutuak
Segunduak

Hiriak martxan: jarduera fisikoa eta toki garapena

2023ko azaroaren 16an Eibar

Badator Eibar Martxan

Eibar Kirolaren Europar Hiria 2023 izendatu izana, hiri honetan betidanik existitu izan den kirolarekin lotutako kultura eta jarduerarekiko aitortza bat da.

Aukera hau aprobetxatu nahi dugu etorkizunera begiratu eta kirolak gure ingurunearen konfigurazioan betetzen duen zereginaren harira, inspirazio eta elkarrizketa gune bati bidea emateko.

Hiri eredu gero eta osasungarri, inklusibo eta jasangarriago baterantz aurrerapausoak emateko erronka dugu aurrean. Testuinguru horretan, kirola eta jarduera fisikoa oparotasun ekonomiko eta soziala bultzatzeko konponbide sortzaileak ekar ditzaketen baliabideak dira.

Hiriak martxan: jarduera fisikoa eta toki garapena jardunaldia, kirolak eta jarduera fisikoak hiriaren hiri-ehunean eta pertsonen bizi-kalitatearen hobekuntzan betetzen duten zereginaren eta eragiten duten inpaktuaren gainean eztabaidatzeko topagune bat da.

Programa

09:30

Inaugurazioa

09:45

Hitzaldia: “Kirola eta Hiri Agenda. Hiri aktiboa garapenerako estrategia gisa”

Juanma Murua, Ekonomialaria, aholkularia eta ikertzailea. Kirol eta tokiko garapenean aditua. Especialista en deporte y desarrollo local.

10:30

Eibarko Udala. Eibar martxan:

Kirola, jarduera fisikoa eta bizitza osasungarriaren udal estrategia baterako oharrak.

11:00

Atsedenaldia

11:30

Solasaldi irekiak

Solasaldi-dinamika taldetan, hiru areto tematikotan planteatuko diren erronka zehatzen gainean.

14:00

Lunch-a

15:00

Emaitzen aurkezpena

16:00

Amaiera

17:00

Wellk Erronka.

Kirol praktika sozial eta dibertigarria.

Programa

09:30

Inaugurazioa

09:45

Hitzaldia: “Kirola eta Hiri Agenda. Hiri aktiboa garapenerako estrategia gisa”

Juanma Murua
Ekonomialaria, aholkularia eta ikertzailea. Kirol eta tokiko garapenean aditua.

10:30

Eibarko Udala. Eibar martxan:

estrategia berri bat kirol arloan // Kirola, jarduera fisikoa eta bizitza osasungarriaren udal estrategia baterako oharrak

11:00

Atsedenaldia

11:30

Solasaldi irekiak

Solasaldi-dinamika taldetan, hiru areto tematikotan planteatuko diren erronka zehatzen gainean.

14:00

Lunch-a

15:00

Emaitzen aurkezpena

16:00

Amaiera

17:00

Wellk Erronka.

Kirol praktika sozial eta dibertigarria.

Aretoak

Jardunaldi hau topagune ireki eta partekatu bat da zeinek ideia eta ikuspegien trukea bultzatzen duen kirolak eta jarduera fisikoak lurraldean, gizartean eta ekonomian betetzen duten zereginaren eta eragiten duen inpaktuaren gainean. Horregatik, kongresura etortzen diren pertsonek, hiru gela tematikotan banatutako lan-mahai ezberdinetan planteatutako erronken gaineko euren esperientziak eta iritziak partekatuko dituzte. Areto bakoitzean bi mahai jarriko dira eta bakoitzean, gainditu beharreko erronkan esperientzia zabala duen pertsona erreferente batekin kontatuko da. Jardunaldiaren testuinguruan, hiru aretoetan landutako alderdien emaitzak aurkeztuko dira, horrela persona partaide guztiek solasaldi-mahai guztietako gogoeta zein ondorio nagusien berri izan dezaten.

Jardunaldiaren testuinguruan, hiru aretoetan landutako alderdien emaitzak aurkeztuko dira, horrela persona partaide guztiek solasaldi-mahai guztietako gogoeta zein ondorio nagusien berri izan dezaten.

Hiria
Aretoa

Gizartea
Aretoa

Ekonomia
Aretoa

Kokapena

Elkarrizketa-gelak
Errebal Plazia
Errebal Kalea, 903
20600 Eibar
Gipuzkoa

Jardunaldia
Coliseo Antzokia
Merkatu Kalea, 2
20600 Eibar
Gipuzkoa

Parking-ak Juan Gisasola Kalea, 1 Bidebarrieta Kalea, 38

Izen ematea itxita

Kaixo,

Une honetan jardunaldirako izen-ematea itxita dago. Interesatuta bazaude, idatzi mail bat eta adierazi ze mahaietan parte hartuko zenukeen. Zurekin harremanetan jarriko gara, aukeratutako mahaian parte hartzeko aukerarik dagoen adierazteko.

E-maila: [email protected]

Eskerrik asko erakutsitako interesagatik,

Diálogo abierto
Zurekin martxan

Nuevos modelos de políticas deportivas municipales y su gestión

¿Qué papel deben jugar las administraciones públicas responsables del deporte local? La complejidad de los retos y la diversidad de actores requieren claridad en el diseño de las políticas deportivas y de su gobernanza. En esta mesa reflexionaremos sobre cómo debe ser un proceso de diseño de políticas deportivas locales, cuales son los aspectos clave que se deben considerar en su diseño y cómo pueden gestionarse esas políticas.

Referente

Iñaki Iturrioz

Jefe del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Diálogo abierto
Zurekin martxan

Cómo deportivizar espacios públicos y su sostenibilidad

La práctica deportiva en espacios abiertos sigue creciendo. Parques y plazas son escenario de numerosas actividades. Aceras, arcenes y senderos son el recorrido habitual de muchas personas que corren, caminan o practican ciclismo. El diseño y la calidad de estos entornos condiciona de manera directa la predisposición de las personas a realizar actividad física así como el grado de sostenibilidad de nuestras ciudades. El trabajo de esta mesa se centrará en establecer las características que debe tener el diseño urbano para facilitar estilos de vida activos y sostenibles.

Referente

Patxi Galarraga

Cofundador de Projecta Urbes.

Diálogo abierto
Zurekin martxan

La actividad física como herramienta social

La actividad física se considera una herramienta efectiva a la hora de promover la inclusión de colectivos potencialmente desfavorecidos y potenciar la cohesión social en una comunidad. Sin embargo, en la práctica existen dificultades a la hora de avanzar en este sentido. En esta mesa trabajaremos sobre cómo abordar estos procesos y definiremos las características que deben tener las políticas, programas y servicios deportivos para ser realmente inclusivos.

Ekain Larrinaga

Técnico de Inmigración del Área de Cooperación y Convivencia del Ayuntamiento de Bilbao

Diálogo abierto
Zurekin martxan

Repensar el futuro de los clubes deportivos de base

El relevo generacional lleva años siendo uno de los principales retos de los clubes deportivos. La gestión diaria de los clubes requiere de una gran implicación y participación de personas, en su gran mayoría voluntarias. Esta mesa reflexionará sobre cómo hacer más atractiva la participación en los clubes, las posibilidades que abre la tecnología para facilitar su gestión, las barreras que se encuentran y el papel de la administración a la hora de facilitar estos procesos y garantizar su futuro.

Referente

Xepe Gallastegui

Entrenador de futbol y colaborador en la gestión del Club Deportivo Urki.

Diálogo abierto
Zurekin martxan

Eventos deportivos y su impacto en el territorio

Una adecuada estrategia de eventos deportivos de una ciudad debe alinearse con los objetivos generales de la propia ciudad. Por este motivo, los eventos deben ser cada vez más sostenibles y generar un impacto positivo. En esta mesa reflexionaremos sobre los impactos de los eventos deportivos e identificaremos actuaciones con el objetivo de que estos supongan una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Referente

Arrate Fernández

Responsable de comunicación y protocolo en SD Eibar.

Diálogo abierto
Zurekin martxan

El deporte como sector económico

Eibar es un municipio con una tradición industrial ligada al sector deportivo -bicicletas, material de pesca, armas deportivas-, que forma a su vez parte del Sportek Hub y que apuesta por impulsar nuevas empresas en dicho sector. Esta mesa trabajará en las posibilidades de colaboración entre empresas, especialmente entre aquellas más asentadas y las startups más recientes, poniendo la mirada en la innovación abierta como fuente de nuevas oportunidades de negocio.

Referente

Laura Espin

Responsable del proyecto Sportek Hub de BIC Gipuzkoa.

Solasaldi irekiak.
Zurekin martxan

Udal kirol politika eredu berriak eta horien kudeaketa

Zein da toki kirolaren ardura duten administrazio publikoek bete behar duten zeregina? Erronken zailtasun mailak eta aktoreen aniztasunak gardentasuna eskatzen dute kirol politikak eta bere gobernantza diseinatzerakoan. Mahai honetan aztergai izango dugu nolakoa izan behar duen toki kirol politiken diseinu-prozesu batek, zeintzuk diren bere diseinuan kontuan hartu behar diren alderdi giltzak eta nola kudeatu ahal diren politika horiek.

Erreferentea

Iñaki Iturrioz

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuko burua.

Solasaldi irekiak.
Zurekin martxan

Kirol izaera nola sustatu eta iraunkor bihurtu eremu publikoetan

Eremu irekietako kirol praktikak gorantz jarraitzen du. Parkeak eta plazak jarduera ugariren eszenatoki dira. Espaloiak, bazterbideak eta bidexkak ohiko ibilbideak dira, korrika, oinez edo txirrindularitza praktikatzen ibiltzen diren pertsona ugarirentzat. Ingurune hauen diseinu eta kalitateak zuzenean baldintzatzen dute pertsonek jarduera fisiko bat egiteko duten aurretiko jarrera hala nola gure hirietako jasangarritasun maila. Mahai honen zeregina hiri-diseinuak bizi-estilo aktibo eta jasangarriak errazteko izan behar dituen ezaugarriak finkatzea izango da.

Erreferentea

Patxi Galarraga

Projecta Urbesen sortzaileetako bat.

Solasaldi irekiak.
Zurekin martxan

Jarduera fisikoa baliabide sozial modura

Jarduera fisikoa baliabide eraginkor bat da potentzialki babesgabeak diren kolektiboen inklusioa sustatzeko eta komunitate batean gizarte kohesioa bultzatzeko orduan. Hala ere, praktikan zailtasunak daude zentzu honetan aurrera egiteko unean. Mahai honetan, prozesu hauek lantzeko modua izango dugu aztergai, eta kirol politikek, programek eta zerbitzuek benetan inklusiboak izateko izan behar dituzten ezaugarriak definituko ditugu.

Ekain Larrinaga

Bilboko Udaleko Lankidetza eta Bizikidetza Arloko immigrazio-teknikaria.

Solasaldi irekiak.
Zurekin martxan

Oinarrizko kirol kluben etorkizuna birpentsatzea

Belaunaldi erreleboak urteak daramatza kirol kluben erronka nagusienetako bat izaten. Kluben eguneroko kudeaketak, gehienbat boluntarioak diren pertsonen inplikazio eta partaidetza handi bat eskatzen du. Mahai honek hausnarketa egingo du honako atalen gainean: klubetan parte hartzea erakargarriagoa nola bihurtu, teknologiak horien kudeaketa errazteko dakartzan aukerak, topatzen diren barrerak eta administrazioak prozesu hauek garatzerakoan eta bere etorkizuna bermatzerakoan betetzen duen zeregina.

Erreferentea

Xepe Gallastegui

Futbol entrenatzailea eta Urki Kirol Klubaren kudeaketan laguntzailea.

Solasaldi irekiak.
Zurekin martxan

Kirol ospakizunak eta horien eragina lurraldean

Hiri bateko kirol ospakizunen estrategia egoki bat hiriari dagozkion helburu orokorrekin lerrokatu behar da. Horregatik, ospakizunak gero eta jasangarriagoak izan behar dira, inpaktu positibo bat eraginez. Mahai honetan kirol ospakizunen inpaktuen gaineko hausnarketa egingo dugu eta jarduketak identifikatuko ditugu, horiek herritarren bizi-kalitaterako hobekuntza bat ekar dezaten.

Erreferentea

Arrate Fernández

Eibarko SDko komunikazio- eta protokolo-arduraduna.

Solasaldi irekiak.
Zurekin martxan

Kirola sektore ekonomiko gisa

Eibar kirol sektorearekin -bizikletak, arrantza-materiala, kirol armak- lotutako industria tradizioko udalerri bat da, zein aldi berean Sportek Hub-aren baitan murgilduta, sektore horretako enpresa berriak sustatzearen alde dagoen. Mahai hau enpresen arteko lankidetza aukerak aztertzen arituko da, bereziki ibilbide luzeeneko enpresen eta startup berrienen artean, begirada berrikuntza askean jarriz, negozio aukera berrien iturri bezala.

Erreferentea

Laura Espin

BIC Gipuzkoako Sportek Hub proiektuaren arduraduna.